Romypragt.nl
© Hein Pragt
Facebook button
pragt.info cms III  
Ik zit al een paar jaar op Judo en bij Judo moet je leren om stevig te staan en de ander om te duwen. Maar we doen ook vaak leuke Judo spelletjes. Judo doe je met een hele groep, je leert van elkaar en je helpt elkaar. Je leert om te duwen, trekken, balans te verstoren en vooral zelf de balans te houden. Ook leer je heel goed vallen zonder dat het pijn doet.

Wie heeft Judo uitgevonden?

De bedenker van judoIn 1880 zocht Jigoro Kano de beste zelfverdedigingsmethode en hij bestudeerde verschillende bestaande vechtsporten, waaronder ook het ju jutsu (= zelfverdediging). Iedere school had zijn eigen methoden en Jigoro Kano ontdekte dat de meeste methoden te veel gericht waren op het volledig uitschakelen van de tegenstander. Uiteindelijk kwam hij tot zijn eigen systeem dat hij judo noemde, wat de zachte weg betekent. Het hoofddoel van zijn judo was samenwerken aan een harmonische ontwikkeling van geest en lichaam. In 1882 stichtte hij het Kodokan Judo Instituut in Tokio, wat nu nog de standaard is in Japan. Na de tweede wereldoorlog werd judo populair, dankzij het feit dat deze vechtsport heel geschikt was voor het leger en de politie.

Judo is een sport voor iedereen,voor jong en oud zowel meisjes als jongens. Judo betekent: winnen zonder geweld te gebruiken en iemand die aan judo doet noemen we een Judoka. Je mag de tegenstander geen pijn doen of verwonden en je moet altijd sportief blijven. Een echte Judoka verdedigd alleen als het niet anders kan. Een judoka gebruikt de kracht van zijn tegenstander om deze te overmeesteren. Judo komt uit Japan, dus zijn de regels ook in het Japans geschreven en de Japanners hebben Judo aan ons geleerd.

Warrom zijn er verschillende kleuren banden bij judo?

images/judo_banden.jpgBij judo heb je verschillende kleuren banden en tot en met zwarte band geldt hoe donkerder de kleur, hoe hoger de graad. Over het algemeen krijg je een hogere band als je examen doet. Ook kan je door bijzondere promotie (bijvoorbeeld als je Nederlands kampioen bent geworden) een hogere band verdienen. In Europa wordt in het algemeen het volgende systeem voor banden gebruikt:

6e kyu = witte band (hier begin je mee)
5e kyu = gele band
4e kyu = oranje band
3e kyu = groene band
2e kyu = blauwe band
1e kyu = bruine band
1e t/m 5e dan = zwart
6e t/m 8e dan = zwart of rood-wit geblokt
9e en 10e dan = zwart of rood

Judo woorden

Algemeen
-----------------------------------------------------------------------
Rei = groet
ha-jimé = beginnen
sore-madé = einde
matté = stoppen


In een wedstrijd
-----------------------------------------------------------------------
ippon = vol punt score (als je dit scoort heb je meteen gewonnen)
wazari = halve ippon;
yuko = groot voordeel
koka = klein voordeel
shido = straf omdat je (judotechnisch) iets gedaan hebt dat niet mag
hansoku-maké = diskwalificatie.
osae-komi = er is een houdgreep
toketa = degene die in de houdgreep lag is eruit gekomen.
sonomama = tijdelijke stop van de actie
yoshi = weer doorgaan na tijdelijke stop.

Een judo wedstrijd

In een judo wedstrijd kun je 3 punten krijgen voor een goed uitgevoerde techniek of een goede eindcontrole. Bij worpen is het gedeelte van het lichaam dat op de mat komt, bepalend voor het punt.

IPPON is een vol punt
Dit scoor je als je je tegenstander in één keer helemaal op zijn rug werpt, een houdgreep 25 seconden vasthoudt of als jouw tegenstander moet aftikken. Wanneer je een ippon scoort dan heb je de wedstrijd gewonnen en is de wedstrijd afgelopen.

WAZA-ARI is een half punt
Dit is eigenlijk een halve ippon. Dit scoor je als je je tegenstander op een gedeelte van zijn rug werpt, of als je een houdgreep 20 tot 24 seconden vasthoudt. De scheidsrechter doet zijn arm horizontaal en wanneer je twee keer waza-ari scoort is dat hetzelfde als één ippon. Je wint dan ook direct de wedstrijd.

YUKO is een groot voordeel
Dit scoor je als je iemand gedeeltelijk of helemaal op zijn zij werpt of als je een houdgreep 15 tot 19 seconden kunt vasthouden.

De judoka met de hoogste waardering wint de wedstrijd.

Vragen en opmerkingen over Judo

Boeken over judoDe belangrijkste judotechnieken en-oefeningen stap voor stap uitgelegd

Judo is een populaire vechtsport waarbij vaardigheden en timing belangrijker zijn dan pure kracht. Op basis van principes van beweging en evenwicht leer je hoe je de kracht van je tegenstander in je eigen voordeel kunt gebruiken. Het aanleren van technieken voor onder meer worpen, grepen, armklemmen, wurgingen en grondwerk vormt een belangrijk onderdeel in de judotraining. Dit boek is een praktische gids boordevol informatie en trainingsadvies. Naast stap-voor-stapinstructies voor het aanleren van de basistechnieken, wordt er in het boek ook uitgebreid aandacht besteed aan warming-upoefeningen. Extra tips en duidelijke illustraties zorgen ervoor dat u de technieken snel onder de knie krijgt. Bent u een beginner die graag wil kennismaken met de wereld van judo? Of bent u al een geoefend judoka en wilt u uw technieken verbeteren? Dit boek is de perfecte gids als ondersteuning van uw training! In deze stap-voor-stap instructies worden warming-up oefeningen, val- en breektechnieken, staande- en grondtechnieken besproken. Van de categorie worpen zijn de beschrijvingen opgenomen van een beperkte groep basistechnieken. Bij grondwerktechnieken zijn beschrijvingen opgenomen van houdgrepen, armklemmen en verwurgingen. Alle instructies zijn duidelijk gemaakt door zwart-wittekeningen. Het uit het Engels vertaalde boek bevat uitdrukkingen die niet gebruikelijk zijn in de judoterminologie; het gebruik van Japanse uitdrukkingen is beperkt gehouden. Met register van technieken.


Dit boek is een uitgebreide herziening van en aanvulling op Judo in beweging. Alle facetten die een rol spelen in het klassieke en moderne judo zijn onder de loep genomen. In Alles over judo laat Douwe Boersma de meest actuele ontwikkelingen zien, waarbij klassieke feiten tegen het licht worden gehouden om inzicht te krijgen in de huidige visie. Alles over judo bevat een boodschap. De sportiviteitscode komt uitgebreid aan de orde en de judovisie en het inmiddels breed gedragen interactiesysteem wordt helder beschreven en zeer praktisch uitgewerkt. Alles over judo biedt een schat aan informatie voor judoka's in het algemeen en voor studenten en docenten in het bijzonder. Het is een bron van judokennis. Deze uitgave is een aanvulling, modernisering en herziening op twee eerdere boeken van deze auteur die als titel 'Judo in Beweging'* hebben. Dit nieuwe boek bevat alle facetten van de judosport, techniekbeschrijvingen, lesmethodes, didactiek en diverse onderwijssoorten. De geschiedenis en het ontstaan van judo in Japan, Nederland, Belgie en Suriname worden beschreven. Belangwekkend is een studie over de mechanica van judoworpen. Veel teksten worden geillustreerd met nieuwe foto's, schema's en tekeningen in zwart-wit. Ook regels voor examens en wedstrijden van de Judo Bond Nederland zijn opgenomen Met Japanse woordenlijst en literatuurlijst. Als losse bijlage de regels voor het behalen van de laagste graden bij de judo, de z.g. kyu. Overal in ons land zijn judoka's te vinden voor wie dit boek een goede naslagbron is.


Disclaimer.

De beheerder van deze site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De beheerder van deze site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder van deze site of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.