Romypragt.nl
© Hein Pragt
Facebook button
pragt.info cms III  

Basisschool oefen bladen voor de tafels van 1 t/m 10

Tafels oefenen van 1 t/m 10 met antwoorden om te printen.

Tafel van 1       

Tafel van 2       

Tafel van 3       

Tafel van 4       

Tafel van 5       

Tafel van 6       

Tafel van 7       

Tafel van 8       

Tafel van 9       

Tafel van 10       

Tafels oefenen van 1 t/m 10 zonder antwoorden om te printen.

Tafel van 1       

Tafel van 2       

Tafel van 3       

Tafel van 4       

Tafel van 5       

Tafel van 6       

Tafel van 7       

Tafel van 8       

Tafel van 9       

Tafel van 10       

Tafels willekeurig oefenen van 1 t/m 10 zonder antwoorden om te printen.

Elke keer anders!

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 

Tafel willekeurig 


Tafels oefenen is heel belangrijk!

Tafels zijn soms heel lastig voor kinderen, eigenlijk is het alleen maar oefenen, oefenen en nog eens oefenen. In groep 4 en 5 leren de kinderen de tafels, de tafels zijn heel erg belangrijk om van 'binnen naar buiten', van achter naar voor en van beneden naar boven te oefenen. Eigenlijk beheersen de kinderen pas de tafels als de kinderen binnen een seconde het antwoord kunnen geven. Alleen in de groep oefenen is onvoldoende, daarom staan hier een oefenen pagina met de tafels netjes op een rij en door elkaar om te printen als oefenmateriaal voor uw kind. Het is belangrijk voor ouders om hun kind af en toe eens te stimuleren, dus oefenen maar en wie weet is het voor als ouder ook wel weer eens handig om de tafels te oefenen!


Disclaimer.

De beheerder van deze site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De beheerder van deze site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder van deze site of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.